De Huurdersvereniging World Fashion Centre behartigt de belangen van de huurders in het World Fashion Centre.

De Huurdersvereniging heeft zeer intensief contact met het management van het World Fashion Centre over interne zaken binnen het WFC, over de te voeren PR-campagnes en over het algemene beleid van het World Fashion Centre.