De huurdersvereninging organiseert jaarlijks een aantal evenementen