Home

Ledenvergadering met: Toelichting ontwikkeling WFC door Si-Mohamed El M Barki (Vastgoedontwikkelaar)

De Algemene Ledenvergadering zal plaatsvinden op maandag 30 mei 2022 om 16.30 uur.

Geacht lid van de huurdersvereniging,
 
Het bestuur van de huurdersvereniging nodigt u van harte uit voor de Jaarvergadering. Op maandag 30 mei om 16.30 uur. De vergadering vindt plaats in Toren 2 op de 7e verdieping.
Na de vergadering is er volop gelegenheid om bij te praten onder het genot van een hapje en een drankje.
 
Wie mee wil praten over de kwesties in het WFC Amsterdam en daadwerkelijk invloed wil uitoefenen, wordt van harte uitgenodigd om te komen.
 
Algemene Ledenvergadering maandag 30 mei 2022
 
AGENDA                                                                
 
16.30-18.45 uur. Toren twee, zevende verdieping Musical 2.0 ruimte
 
1. Opening
2. Notulen van de jaarvergadering 11 oktober 2021 (ter inzage aanwezig)
3. Jaarverslag en begroting 2021 (ter inzage aanwezig en vooraf opvraagbaar bij secretaris)
4. Service kosten 2020 (ter inzage aanwezig en vooraf opvraagbaar bij secretaris)
5. Toelichting ontwikkeling WFC door Si-Mohamed El M Barki (Vastgoedontwikkelaar)
6. Rondvraag en sluiting
 
17.45-18.45 uur Napraten onder genot van hapje en drankje
 
 
 
Wij stellen het op prijs wanneer u ons kunt laten weten of u de vergadering bij zult wonen. Stuur daarom even een mail naar huurdersvereniging@hvwfc.nl
 
Namens het bestuur,
Sandra van Roosmalen
Huurdersvereniging (2-01-44)